Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ!!!

2022-04-19

      Τό μέγα καί ἀγγελικό σχῆμα ντύθηκε ὁ πρῶτος μοναχός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μπουκόμπας στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Καάγκυα μέσα σέ κλῖμα συγκίνησης καί ἀγαλλίασης. Μᾶς ὑπενθύμισε τίς δικές μας ὑποσχέσεις στήν δική μας μοναχική κουρά! Οἱ λίγοι πού παρευρέθηκαν συμπροσευχόμενοι εὐχήθηκαν νά αὐξηθεῖ τό τάγμα τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἀρετῆς καί ἀγαπώντων τόν Κύριο τῆς ἀγάπης.