Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ!!!

2022-05-26

"Πρώτη φορά Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος ἐπισκέφθηκε τήν Κυβέρνηση τῆς Τανζανίας. Πρώτη φορά βλέπουμε στό Κοινοβούλιο τῆς Τανζανίας ὀρθόδοξους κληρικούς. Βοηθεῖστε μέ τό πνευματικό ἔργο σας νά φύγουν τά κακά ἀπό τό λαό μας. Χαιρόμαστε πού μιλᾶτε γιά τό καλό καί τήν πρόοδο τῆς Τανζανίας".

Αὐτό ὁμολόγησαν μέ χαρά καί οἱ Ὑπουργοί τῆς Κυβέρνησης τῆς Τανζανίας κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπισκόπου Μπουκόμπας κ. Χρυσοστό μου στό Κοινοβούλιο στήν Ντοντόμα, τήν νέα διοικητική πρωτεύουσα τῆς Τανζανίας.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσόστομος μέ τήν συνοδεία τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Παύλου Kagoma καί τοῦ νομικοῦ συμβούλου κ. Ἄβελ Rugambwa ἐπισκέφθηκαν τήν Τρίτη 24 Μαίου τ.ἔ. τήν Κυβέρνηση τῆς Τανζανίας στήν Ντοντόμα καί εἶχαν συνάντηση μέ κυβερνητικά στελέχη, στούς ὁποίους μετέφερε τίς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου καί ἐπέδωσε συστατική ἐπιστολή.

Ἐξέφρασε τήν ἐκτίμηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τήν Πρόεδρο κ. Σαμία, τήν κυβέρνηση καί τό ἔργο της. Δήλωσε δέ ὅτι "ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θά εἶναι παράγοντας ἑνότητας, εἰρήνης καί προόδου γιά τόν τόπο καί γιά τό λαό τῆς Τανζανίας".

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσόστομος κατά τήν συνάντηση μέ τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν ζήτησε τήν ἀναγνώριση τῆς Ἐπισκοπῆς καί τοῦ Καταστατικοῦ πού κατετέθηκε.

Μέ τόν δέ Ὑπουργό Ἐνέργειας, πού κατάγεται ἀπό τήν Μπουκόμπα, συζητήθηκε ἡ δυνατότητα ἐπενδύσεων στόν ἐνεργειακό τομέα μέ σκοπό τήν βοήθεια πρός τό κράτος, τήν κοινωνία καί τήν Ἐκκλησία.

Ὅλοι οἱ Ὑπουργοί ἔδειξαν καλή διάθεση, ὑποσχέθηκαν νά προχωρήσον τά αἰτήματα καί ζήτησαν περαιτέρω συνεργασία.

Τά μέλη τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας ἔγιναν δεκτά στό Κοινοβούλιο, ὅπου εἶχαν τήν δυνατότητα νά ἀκροασθοῦν τῆς κοινοβουλευτικῆς συνεδριάσεως.

Χαιρέτησαν τούς βουλευτές, ὅταν ὀ Πρόεδρος ἀνήγγειλε τήν παρουσία τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου στή Βουλή.