ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ...

2022-07-15

    Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Πρίσκιλλας, τῆς προστάτιδας τῶν πρεσβυτερῶν, ὀργανώθηκε ἀπό τήν Ἐπισκοπή τετραήμερη Συνάντηση (12-15 Ἰουλίου 2022) στό Ἱεραποστολικό Κέντρο "ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ" στό Κασίκιζι.

     Τό πρόγραμμα περιλάμβανε λειτουργική ζωή μέ τίς καθημερινές Ἀκολουθίες, μέ ἀποκορύφωμα τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό Ναό τῶν Ἁγίων Πάντων τοῦ Κασίκιζι, στήν ὁποία προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος κ. Χρυσόστομος, συλλειτούργησαν οἱ πατέρες Βαρνάβας καί Σάββας καί συνέψαλλαν μελωδικά οἱ πρεσβυτέρες.

     Ὁ Ἐπίσκοπος ἀνέλυσε τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα, ὁ διάλογος μέ τήν Σαμαρείτιδα (Ἱωαν. 4, 1-39), μοιχαλίδα γυναίκα (Ἰωαν. 8, 1-10) καί ἡ ἰσότητα ἀνδρός καί γυναικός (Γαλ. 3, 26-29).

Σέ ὁμιλίες πού ἔγιναν μίλησαν:

     Ἡ ἀδ. Παρασκευή μέ θέμα "Ἡ Ἁγία Πρίσκιλλα" Ἡ πρεσβυτέρα Ντομινάτα Jonh μέ θέμα "Ἡ πρεσβυτέρα στήν οἰκογένεια καί στήν Ἐνορία"

     Καί ἡ πρεσβυτέρα Σοφία Paul μέ θέμα:      "Ἡ πρεσβυτέρα στήν Ἱεραπο στολή".

     Ἔγιναν ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις γιά τήν συμπαράσταση τῆς πρεσβυτέρας στόν Ἱερέα σύζυγο της στό ἐνοριακό ἔργο, ἡ πρεσβυτέρα σάν Κατηχήτρια κυρίως στίς γυναίκες, οἱ πρωτοβουλίες γιά τήν καθαριότητα τοῦ Ναοῦ καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ σχίσματος τῶν Ρώσων.

     Ἐνημερώθηκαν γιά τά τρέχοντα ζητήματα τῆς Ἐπισκοπῆς καί στήν προσπάθεια τῆς ὀργάνωσης τῆς Ἱεραποστολῆς καί τῶν διαφόρων τομέων δράσης.

     Τήν Πέμπτη 14/7 ὀργανώθηκε παραδοσιακή ἐκδήλωση μέ χορούς καί τραγούδια καί μέ τήν συμμετοχή τῆς χορωδίας τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἐλευθερίου Ρουκόμας μέ τήν ὀργάνωση τοῦ δραστήριου ἐφημερίου π. Μάρκου.

     Στή συνάντηση συμμετεῖχαν καί οἱ χῆρες πρεσβυτέρες, μέ ἐπικεφαλή τήν πρεσβυτέρα Ἄννα τοῦ μακαριστοῦ π. Σωσθένους φωτιστοῦ τῆς Τανζανίας, καθώς καί οἱ ὑποψήφιες πρεσβυτέρες.

     Ἔληξε ὅλη ἡ συνάντηση μέ πνευματική πληρότητα, καί ἀγωνιστική ἑνότητα μεταξύ τῶν πνευματικῶν μητέρων τῆς Ἐπισκοπῆς, πού καθημερινά συμπαρίστανται καί τό ἔργο τῶν πνευματικῶν πατέρων τῆς Ἐπισκοπῆς.