ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΧΩΡΑ

2022-09-28

Δόξα τῷ Θεῷ, τό Σάββατο 24/9 ἐπισκεφθήκαμε τήν νέα Ἐνορία τοῦ Ὁσίου Εὐμενίου Μπουγκάζας καί τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στό ναό-τσαντίρι, πού ἑτοίμασαν οἰ νεοφώτιστοι χριστιανοί μέ τήν καθοδήγηση τοῦ π. Θεοδώρου. Ἡ χαρά ἦταν μεγάλη στή συνάντηση τοῦ πνευματικοῦ πατέρα μέ τά πνευματικά παιδιά του. Ἡ παρουσία τοῦ Ὁσίου Εὐμενίου φανερή.

Δυστυχῶς τή χαρά τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας πῆγε νά τήν ἐπισκιάσει ἡ ἐνόχληση τῶν Ρώσων σχισματικῶν. Ἦλθαν τήν προγούμενη μέρα στήν Ἐνορία καί προσπαθοῦσαν νά σπείρουν ζιζάνια. Ἐμπόδιζαν τούς χριστιανούς νά ἔλθουν, διαδίδοντας, ὅτι δέν θά ἔλθει ὁ Ἐπίσκοπος.

Τό προηγούμενο διάστημα ἱεροσπουδαστές τῆς Ἱερα τικῆς Σχολῆς κατά τίς διακοπές τους Αὔγουστο-Σεπτέμβριο ἔρχονταν κάθε ἐβδομάδα καί ἔκαναν κατήχηση στούς νεοφώτιστους καί προετοίμασαν βαπτίσεις. Εἰς πεῖσμα "τῶν πολεμίων" ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε μέ συμμετοχή τῶν πιστῶν καί τῶν κατηχουμένων καί προστέθηκαν διά τοῦ βαπτίσματος ἀκόμη 13 ψυχές στήν "βασιλεία τοῦ Θεοῦ".