ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ (Α΄).

2022-07-26

Οἱ ἀκριβοί συνεργάτες πού βρίσκονται στά μετόπισθεν δηλ. στήν Ἑλλάδα καί βοηθοῦν τήν Ἱεραποστολική Ἐπισκοπή Μπουκόμπας εἶναι ὅλοι ὅσοι κυρίως προσεύχονται, μᾶς σκέπτονται καί βοηθοῦν ὅπως μποροῦν.

Βρίσκονται κυρίως στή Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη καί τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.

Εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού παρακολουθοῦσαν τό ὅλο ἱεραποστολικό ἔργο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί θαύμαζαν τό ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς καί μέ ἐνθάρρυναν ἀπό τήν δραστηριοποίηση στήν Ἀλβανία (1991-1993), τήν Τουρκία(Σμύρνη 1996-2001, Μύρα 1998-2008), Βαλκανικές χῶρες Βουλγαρία 10 φορές, 6 φορές Βάρνα, Σερβία, Μολδαβία - Γκαγκαουζία 2 φορές), καί Κογκό (2009-2019).

Ὁ ὀργανωτής τῆς μετόπισθεν βοήθειας εἶναι ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀρναίας μέ τήν καθοδήγηση τῆς Ἡγουμένης Μαριάμ καί τήν δραστηριοποίηση ὅλων τῶν μοναζουσῶν.

Ἐξ αὐτῶν ἡ ἀδ. Παρασκευή εἶναι ἐδῶ καί δύο χρόνια μόνιμα στήν Τανζανία, ἡ δόκιμη Ἑλένη ἐπί τετράμηνον ἦλθε στήν Μπουκόμπα οἱ δέ ἀδελφές Ἀκυλίνα καί Ὁλυμπιάδα ἔχουν τήν ἐπικοινωνία μέ τούς βοηθοῦντας καί ἐνισχύοντας τήν Ἱεραποστολήν.

Ἐπιμελοῦνται τῶν Λειτουργικῶν Ἐκδόσεων στά Σουαχίλι Εὐαγγελίου, Ἀποστόλου, Βιβλίου Ἀναγνώστου, τοῦ ἐτήσιου Ἡμερολογίου Ἑλληνικά καί Σουαχίλι καί διαφόρων ἐντύπων γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ.

Συνεργάζονται μέ ὅλα τά πρόσωπα πού θά ἔλθουν στήν Ἱεραποστολή καί καταγράφουν τίς ὅλες ἀνάγκες τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κλιμακίου.

Στό χῶρο τῆς Μονῆς γίνονται οἱ ἐνημερωτικές Συνάξεις καί οἱ συνεδριάσεις τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος.

Γενικά ἡ Μονή εἶναι ἡ βάση ὀργάνωσης τῆς βοήθειας στό μέτωπο τῆς Ἱεραποστολῆς.

Ἄμεσος συνεργάτης τῆς Ἐπισκοπῆς καί τῆς Μονῆς εἶναι ἡ Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα "ΣΤΑΙΝΧΗΤΟΥΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ" μέ φιλότιμα μέλη στό Δ.Σ., πού εἶναι ὁ οἰκονομικός φορέας βοήθειας καί κυρίως συντονίζει τή συλλογή τῶν Ὑποτροφιῶν στό πρόγραμμα σπουδῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν στά δύο Γυμνάσια τῆς Ἐπισκοπῆς.

Μέρι τώρα βοηθοῦνται 130 κυρίως ὀρφανά καί πολύ πτωχά παιδιά νά σπουδάσουν δωρεάν. Ἔτσι βοηθοῦνται καί τά Σχολεῖα τῆς Ἐπισκοπῆς.