ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΡΙΜΗΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 1000 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ!!!

2022-08-13

Ὁλοκληρώθηκε τό πρόγραμμα τρίμηνης φιλοξενίας νέων 14-17 καί 18-25 ἐτῶν τούς μῆνες Ἰουν-Ἰουλ-Αὐγ στό Ἱεραποστολικό Κέντρο τοῦ Κασίκιζι "ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ".

Τό φετινό σύνθημα ἦταν Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ - Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ".

Τά ἀγιογραφικά μαθήματα καί ἡ κατήχηση εἶχαν σάν κεντρικό θέμα τήν γνωριμία μέ τόν Σωτῆρα Χριστό. Παρουσιάσθηκε ἡ φιλοξενία τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί δυόμιση χρόνια στήν Αἴγυπτο τῆς Ἀφρικῆς καί ἡ εὐλογία Του στήν Ἀφρική.

Στήν Ἀφρική εἴμασταν εἰδωλολάτρες καί γίναμε χριστιανοί.

Καί πάλι ὅμως οἱ περισσότεροι Ἀφρικανοί δέν γνωρίζουν τόν ἀληθινό Χριστό, γιατί δέν ἀνήκουν στό Σῶμα Του πού εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Καθῆκον μας σάν ὀρθοδόξων νά ἔχουμε ζωντανή σχέση μαζί Του καί νά τόν γνωρίσουμε καί στούς συμπατριῶτες μας, πού ἀνήκουν σέ αἱρέσεις καί σχίσματα.

Ἡ φιλοξενία μέ τήν πρωϊνή - βραδινή προσευχή ἀπό τόν π. Σάββα, ἡ μελέτη Ἁγίας Γραφῆς,τήν Ὀρθόδοξη Κατήχηση ἀπό τήν Ἀδ. Ἰουδήθ, ἡ Ἐξομολόγηση ἀπό τόν π.Παῦλο καί ἡ Θεία Λειτουργία ἦταν γιά ὅλη τους τή ζωή σχολεῖο ὀρθόδοξης πίστης, ζωῆς καί λατρείας.

Συμπληρωματικά ἔφαγαν πλούσια ἀπό τά φαγητά τῆς κ. Εἰρήνης, ἔπαιξαν χαρούμενα μέ τήν καθοδήγηση τῆς Στεφανίας Μπουλασίκη φοιτήτριας ἀπό τήν Λάρισα, τραγούδηδαν μέ ἐνθουσιασμό τά τραγούδια τοῦ δάσκαλου κ. Βιντάστου ,ἔψαλλαν μέ τί ὄμορφες φωνές τους στού ὕμνους πού τούς δίδαξε ὁ κατηχητής κ. Σίλβεστρος.

Τήν ὅλη ὀργάνωση τῆς φιλοξενίας εἶχε ἡ μοναχή Ἀδ. Παρασκευή μέ βοηθούς ἀπό τήν Ἑλλάδα τήν Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου θεόλόγο ἀπό τήν Ἀθήνα, τήν Εὐδοκία Ταμπάκη γυμνάστρια ἀπό τά Γιάννενα, τήν Ἀρετή Πάλλα νοσηλεύτρια ἀπό Λάρισα καί τήν Ἀναστασία Καραμπερίδου Ἀρχιτέκτονα ἀπό Σέρρες.

Μεταφραστές καί κατήχηση ἔκαναν οἱ Θεολόγοι Γιάννης Τούμπα καί Σεβαστιανός Μούντου ἀπ' τό Κογκό καί ὁ Ἀντώνης Charles Isaya.

Μεγάλη ἦταν ἡ κινητοποίηση τῶν Ἱερέων καί τῶν Κατηχητῶν γιά τήν ἐπιλογή καί ἀποστολή τῶν νέων στό Ἱεραποστολικό Κέντρο Φιλοξενίας.

Ἐπενδύουμε στά παιδιά καί τούς νέους μας γιατί εἶναι τό μέλλον καί ἡ βάση γιά τήν προώθηση τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Τανζανία.