ΠΑΝΗΓΥΡΗΣΕ Η ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ!!!

2022-07-20

     Ὅσοι λειτουργήθηκαν σήμερα στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Μακρίνας Μπουκόμπας, ἀνέπεμψαν δοξολογία πρός τόν Τρισάγιο Θεό καί εὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη μας κ. Θεόδωρο Β΄, πού φρόντισε τό 2016 γιά τήν ἀνακαίνιση καί ἐπάνδρωση τῆς Μονῆς μέ συνοδεία τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἀποστόλου.

    Ἤδη ὁ π. Ἀπόστολος εἶχε ἱδρύσει καί δύο ἄλλες Μονές στήν Κένυα καί τήν Νότια Ἀφρική, μέ μοναχές πού ἔρχονται ἀπό τό κεντρικό Μοναστῆρι τῆς Θεογεννήτορος στήν Κρήτη. Μοναχές, πού ξέρουν πραγματικά ἀπό "ξενιτεία", τήν πρώτη ἀρετή τοῦ μοναχοῦ, πού δέν δίνουν σημασία ἄν θά εἶναι τό Μοναστῆρι τους στήν Ἑλλάδα ἤ ἐκτός Ἑλλάδος, ἀφοῦ σκοπός τους εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὅπου καί ἡ ἀληθινή πατρίδα.

    Ὅλοι "μοναστές καί μιγάδες" μακάρισαν τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἀργολίδος κυρό Ἱάκωβο, πού ἔκτισε τή Μονή καί διά τοῦ Ἐπισκόπου εὐχαρίστησαν τόν π. Ἀπόστολο πού ἀνακαίνισε τή Μονή καί ἔφερε νέες ἀδελφές.

     Χαρά γιά τήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς Μονῆς, πού ὠφείλεται στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας, στήν ἵδρυση της ἀπό τόν ἀειμ. Ἀργολίδος Ἰάκωβο καί στήν ἀνακαίνιση ἀπό τόν Ἀρχιμ. Ἀπόστολο.

    Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσόστομος συλλειτούργησαν ὁ πνευματικός τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Ἀποστολάκης, οἱ αἰδ. π. Λουκᾶς, π. Σπυρίδων καί ὁ ἱεροδιάκονος Χρυσόστομος καί ἔψαλλαν οἱ ἀδελφές τῆς Μονῆς Νεκταρία καί Χρυσοστομία.