παρά τήν λίμνην...                      διδαχές πού ἀκούονται στή παραλία τῆς...Βικτώριας* ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

2023-08-17

«Ἐν τῆ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε»...

Σήμερα γιορτάζουμε τήν μεγαλύτερη γιορτή τῆς Θεοτόκου Μαρίας.

Στίς 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τήν γέννηση της, ἀπό τούς γονεῖς της Ἰωακείμ καί Ἄννα.

Στίς 21 Νοεμβρἰου γιορτάζουμε τήν εἴσοδο της στό ναό, ὅπου ἔμεινε 12 χρόνια. Στίς 25 Μαρτίου γιορτάζουμε τόν Εὐαγγελισμό της ἀπό τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ.

Σήμερα 15 Αὐγούστου γιορτάζουμε τήν Κοίμηση της καί τήν μετάσταση της στούς οὐρανούς.

Ἦταν 59 ἐτῶν ὅταν κοιμήθηκε. Τόν θάνατο της δέν τόν λἐμε θάνατο, ἀλλά Κοίμηση. Γιά μᾶς τούς χριστιανούς ὁ θάνατος μας εἶναι ἕνας μεγάλος ὕπνος. Ὅπωςκαί ὁ ὕπνος εἶναι ἕνας μικρός θάνατος.

Στόν ἐνταφιασμό της συγκεντρώθηκαν ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι.

Μετά τρεῖς μέρες ὅμως τό σῶμα της μετατέθηκε στόν οὐρανό καί κάθησε στά δεξιά τοῦ Υἱοῦ της. Ἡ μητέρα δίπλα στόν Υἱό. Ἡ Βασίλισσα δίπλα στόν Βασιλέα.

***

Καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τιμᾶμε αὐτή τήν διπλή γιορτή τῆς μητέρας τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλά καί δικῆς μας μητέρας.

Ἔγινε ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔδωσε σῶμα στό Θεό γιά νά γίνει ἄνθρωπος. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε Υἱός τῆς παρθένου.

Μετά τόν Χριστό τιμᾶμε τήν μητέρα Του, τήν Θεοτόκο Μαρία. Γι'αὐτό πάντοτε στό εἰκονοστάσι τοῦ Ναοῦ δεξιά τῆς Ὡραίας Πύλης ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί στά ἀριστερά ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Μαρίας.

Ἔγινε καί δική μας Μητέρα. Γέννησε τό Χριστό Ἀδελφό μας. Ἄρα ἔχουμε τόν ἴδιο πατέρα μέ τόν Χριστό, τόν Θεό Πατέρα.  Μητέρα, τήν Θεοτόκο Μαρία. Ἡ Παναγία μᾶς ἔσωσε μέ τήν παρέμβαση της αὐτή.

***

Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ μεγάλη ἐλπίδα  . Τό λέμε σέ ἕνα τροπάριο της σήμερα, «ἐν τῆ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε».

Ἡ Θεοτόκος Μαρία σήμερα ἄφησε τό κόσμο καί πορεύτηκε πρός τήν αἰωνιότητα.

Ἔφυγε, ἀλλά δέν ἐγκατέλειψε τούς ἀνθρώπους. Τώρα δίπλα στόν Υἱό της πρεσβεύει καί παρακαλεῖ γιά μᾶς. Παρακαλεῖ γιά τούς χριστιανούς. Παρακαλεῖ γιά κάθε ἕναν πού ζητάει τήν βοήθεια Του. Παρακαλεῖ για κάθε ἄνθρωπο πού εἶναι σέ ἀνάγκη, πόνο καί κίνδυνο.

Μέ τήν κοίμηση της ἔκλεισε τό στόμα της, ἀλλά τώρα συνεχῶς παρακαλεῖ τόν Υἱό της γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους.

Μέ τήν κοίμηση της ἔκλεισε τά μάτια της, ἀλλά συνεχῶς κυττάζει ἱκετευτικά τόν Υἱό της.

Μέ τήν κοίμηση της σταύρωσε τά χέρια της, ἀλλά τά ἔχει ὑψωμένα σέ ἱκεσία πρός τόν Υἱό της.

Ἀδελφοί νιῶστε τήν ἀγάπη τῆς Θεοτόκου γιά τόν κάθε ἄνθρωπο. Νιῶστε τήν ἀγάπη της καί ἀγαπῆστε την.

Παρακαλέστε την σάν μητέρα σας, γιά τά διάφορα προβλήματα πού ἔχετε.

Παρακαλέστε την γιά τήν σωτηρία σας.

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

*Κήρυγμα πού ἀκούσθηκε στό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Byseresere τῆς Geita στίς 15/8/2023 .

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ