Πατριαρχική Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση της Ρωσικής Εισβολής!!!

2022-05-16

'Αρ. Πρωτ. 95/2022

Πρός τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες
καί τούς Θεοφιλεστάτους 'Επαρχιούχους 'Επισκόπους
τοῦ καθ' ἡμᾶς Πατριαρχικοῦ Θρόνου
εἰς τάς ἕδρας των

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι,

Χριστός Ἀνέστη!

    Μετά λύπης λαμβάνουμε ἀναφορές ἀπό ἀδελφούς Ἱεράρχες τοῦ καθ'ἡμᾶς Πατριαρχικοῦ Θρόνου, στίς ὁποῖες μας περιγράφουν τά ὅσα δεινά ἐπέφερε ἡ ὡς μή ὤφελε ὅλως ἀντικανονική καί ἀπαράδεκτη προσπάθεια εἰσβολῆς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀναμφιβόλως τήν ἀπ' αἰώνων Κανονική δικαιοδοσία τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου μας, κατόπιν τῆς μέρους μας ἀναγνωρίσεως τῆς Κανονικῶς παραχωρηθείσης ἀπό τό Σεπτόν Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο αὐτοκεφαλίας στήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας....

Ἀκολουθεί ἡ Ἐγκύκλιος του Πατριάρχη μας...