Περίμενε 17 χρόνια!

2023-03-16

Περίμενε 17 χρόνια! Τό διήμερο 11-12/3/2023 ὁ κατηχητής Αὐγουστίνος ἀπό τήν Μιγγίνα, ἀξιώθηκε νά λάβει τό πρῶτο καί τό δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης καί νά ἀναλάβει ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Σογκαμπέρε. Ἦταν ἡ ἀνταμοιβή στήν πιστότητα καί ὐπομονή πού ἔκανε γιά 17 χρόνια ἀπό τότε πού τελείωσε τήν Ἱερατική Σχολή τοῦ Κασίκιζι. Πίστευε, κατηχοῦσε καί περίμενε. Τό Σεπτέμβριο τοῦ 2022 ὁ ἐφημέριος καί πνευματικός του πατέρας π. Ἀθανάσιος τόν ἔστειλε στό Σεμινάριο πού ἵδρυσε ἡ Ἐπισκοπή Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας, μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακ. Πατριάρχου μας κ. Θεοδώρου. Ὁ Αὐγουστίνος ἔδειξε ζῆλο καί πρόοδο στό Σεμινάριο καί ὁ Ἐπίσκοπος τόν ἐπέλεξε γιά ποιμένα τοῦ Σογκαμπέρε καί Κιλεγκέτι. Ἡ χαρά ἦταν μεγάλη καί ἠ συμμετοχή τῶν Ὀρθοδόξων πολύ ἐκδηλωτική καί στην Θεία Λειτουργία, ὅπου ἔγινε ἡ χειροτονία καί στήν γιορτή μέ τήν συμμετοχή 6 χορωδιῶν νεολαίας. Ἀμιλλῶντο ποιός θά δείξει περισσότερη χαρά γιά τήν πρόοδο αὐτή τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν χειροτονία τῶν 5 νέων Ἱερέων τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Κυέρουας. Ὁ Ἐπίσκοπος κάλεσε τόν νέο κληρικό νά τιμήσει τήν ἱερωσύνη, πού ἕλαβε, ἀλλά καί τό ὄνομα τοῦ μεγάλου Ἁγίου Πατέρα τῆς Ἀφρικῆς Ἁγίου Αὐγουστίνου.