Πρώτες εικόνες από την τραγική πτώση του αεροπλάνου στη λίμνη Βικτώρια κοντά στην Μπουκόμπα.

2022-11-06

Έχουμε αγωνία για τα θύματα! Κρίμα!

Ο Κύριος να λυπηθεί το λαό του!

Εύχεσθε!