ΠΡΩΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ!!!

2022-08-09

    Μέ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου μας κ. Θεοδώρου, στή σημερινή γιορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, πού γιορτάζει ἡ ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στή Μπουκόμπα, χειροτονήθηκε ὁ ἀδελφός τῆς Μονῆς ἱεροδιάκονος Χρυσόστομος σέ πρεσβύτερο ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομο.

   Ὁ διάκονος Χρυσόστομος, πρῶτος μοναχός τῆς Μονῆς, μετά 15 χρονη ἄσκηση καί ὑπομονή στίς 2 Ἀπριλίου ἔλαβε τή Ρασοφορία του καί τήν ὀνοματοδοσία του σέ Χρυσόστομο κατά τήν ἐπιθυμία του.

   Στίς 15 Ἀπριλίου τελέσθηκε ἡ κουρά του σέ μοναχό καί στίς 1 Μαϊου χειροτονήθηκε διάκονος.

   Στή σημερινή διπλή γιορτή τῆς Μονῆς ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Μπουκόμπας καί ἐφημέριος τοῦ Ι.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων π. Σπυρίδων Kaizilege, ὁ ἐφημέριος τοῦ Ι.Ν. Εὐαγγελισ μοῦ Μπουκόμπας π. Λουκᾶς Bahati καί ὁ διάκονος Ντάτιος Posian.

   Πλῆθος λαοῦ κατέκλυσε τόν ἡμιτελῆ Ναό, πού καλυπτόταν μέ τέντες ἀπό τίς γειτονικές Ἐνορίες Μπούζι, Κισάντζε, Κυαμαράγκε καί τήν Καάγκυα, τίς ὁποῖες θά ἐξυπηρετεῖ ἱερατικά ὁ ἱερομόναχος Χρυσόστομος.

     Θά ἔχει σάν βάση τό Μοναστῆρι, ὅπου θά ἀσκεῖται καί θά τελεῖ τίς καθημερινές ἀκολουθίες, τίς δέ Κυριακές θά ἱερουργεῖ στίς τέσσερεις αὐτές Ἐνορίες.

    Ὁ Ἑπίσκοπος εὐχήθηκε νά ἔχει πρόοδο τό Μοναστῆρι μέ τήν προσέλευση νέων μοναχῶν καί δήλωσε τήν ἀπόφαση τῆς Ἐπισκοπῆς νά γίνει τό Μοναστῆρι αὐτό Φάρος Ὀρθοδοξίας, πού θά φωτίζει τά ἐκατομμύρια τῶν κατοικούντων στίς ὄχθες τῆς Βικτώριας. 

      Πρέπει στό Μοναστῆρι νά οἰκοδομηθεῖ ὁ ναός, τά κελλιά καί οἱ ἄλλοι χῶροι γιά νά φιλοξενεῖ τούς νέους μοναχούς, καί τόν Ἐπίσκοπο, πού εἶναι ὁ πρῶτος μοναχός τῆς Ἐπισκοπῆς.