ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ!

2022-07-29

    Μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας Νικηφόρο συναντηθήκαμε πρίν 40 χρόνια στό Ἅγιον Ὄρος, συναντηθήκαμε προσκυνητές καί συλλειτουργοί στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στήν Ἀλβανία τό Πάσχα τοῦ 1993 καί τόν ἀκολούθησα στό Κογκό ἀπό τό 2009 μέχρι τό 2019.

  Ἐκτίμησα κυρίως τή ταπεινή του δύναμη στήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν, τῶν ἐγκαταλείψεων, τῶν ὑποτιμήσεων, τῶν ὑποσκελισμῶν, τῆς πτωχείας.

     Αὐτά ὅλα λειτουργοῦσαν γιά τόν δοῦλο τοῦ Θεοῦ σάν μαγνήτης. Σέ μαγνήτιζε ἡ ἀρετή του, ἡ συνειδητή καί ὥριμη ἀποδοχή τῶν καταστάσεων, πού τά ἔλιωνε μέσα στό χωνευτῆρι τῆς καθαρῆς του καρδιᾶς καί ἀκτινοβολοῦσαν τήν ταπεινή γλυκειά θαλπωρή στό πλησίασμα του.

   Ἡ ἀγάπη του γιά τήν Παναγία, ἡ καλογερική του συνείδηση πού σμιλεύτηκε στά βράχια τῆς Μικρῆς Ἁγίας Ἄννας καί στό κελί τοῦ μοναχοῦ Ἀγαπίου τῆς "Ἁμαρτωλῶν Σωτηρίας", ἡ παιδαγωγική του σοφία μέ τήν εἰκοσαετῆ προσφρά στά νιάτα τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς, τό δόσιμο του στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡ θυσία του στήν Ἱεραποστολή τοῦ Κογκό ἔπλασαν μιά μοναδική προσωπικότητα.

 Πλοῦτος γιά τό Πατριαρχεῖο μας, διαμάντι γιά τόν Πατριάρχη μας, καθαρό χρυσάφι τήν Ἀφρική, κοίτασμα πνευματικό γιά ὁλάκερη τήν Ὀρθοδοξία μας.

Ἡ θωριά του γλυκειά!

Ἡ θύμηση του παρηγοριά!

Ἡ μνήμη του αἰώνια!

Τήν εὐχή σου!