ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ» ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙᾼ

2022-02-22

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ» ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙᾼ

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,Νειλουπόλεως ΝικόδημοςΑρχιγραμματεύων 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς