ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΜΑΣ!

2022-05-11


ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

***

Ἐν Μπουκόμπᾳ τῇ 9η Μαΐου 2022

Πρός
Τόν Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον,
τόν Ἐπίσκοπον Κλίνιν Λεωνίδα
καί ὅλους τούς Ρώσους πού πολεμοῦν τήν Ἐπισκοπή μας καί τό Πατριαρχεῖο μας.
ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΜΑΣ!

Σταυρωτές μας! Γιορτάσαμε καί μεῖς μαζί μέ τούς Ὀρθοδόξους ὅλου τοῦ κόσμου, πρίν λίγες μέρες, τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας.

Κι ὅμως, σταυρωτές μας! Ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας παραμένουμε σταυρωμένοι, γιατί μᾶς σταυρώσατε ἐσεῖς!

***

Πρίν 40 μέρες μέ ἔστειλε ὁ Τρισάγιος Θεός καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μου κ. Θεόδωρος, ὡς νέο Ἐπίσκοπο στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας.

Πρίν ἔλθω στήν Ἐπισκοπή πληροφορήθηκα τήν ἀντικανονική εἰσβολή τοῦ ρώσου πρώην ἱερέως Ἀνδρέα Νοβίκοβ στήν περιοχή τῆς εὐθύνης μου.

Ἦλθε χωρίς κανονική ἄδεια στήν Μουάνζα καί κάλεσε 4 σχισματικούς ἱερεῖς καί τούς ἔδωσε ἀντιμήνσια τοῦ Ἐπισκόπου Λεωνίδα.

Οἱ Ρῶσσοι στήν Οὐκρανία ρίχνουν βόμβες στούς ὀρθόδοξους ἀδελφούς καί στήν Ἀφρική ρίχνουν ἀντιμήνσια - βόμβες, γιά νά καταστρέψουν καί ξεριζώσουν, ὅτι «φύτευσε ἡ δεξιά τοῦ Ὑψίστου».

Ἀπό τότε αὐτοί οἱ σχισματικοί ἱερεῖς ἔκοψαν κάθε σχέση μαζί μας καί μᾶς πολεμοῦν.

***

Ὅταν ἦλθα στήν Ἐπισκοπή καί πῆγα στίς ἐνορίες ἔμαθα γιά τήν δράση τῶν σχισματικῶν ἱερέων.

Τούς ἱερεῖς αὐτούς τούς γνώριζα πρίν 2 χρόνια, πού ἤμουν Πατριαρχικός Ἐπίτροπος καί ὑπεύθυνος τῆς Ἱεραποστολῆς.

Ὅλοι εἶχαν εὐεργετηθεῖ καί πνευματικά καί ὑλικά.

Ὁ Πέτρος καί ὁ Ἀναστάσιος ἦταν καθηρημένοι καί τούς ἐπανέφερα μετά ἀπό μετάνοια καί χρῖσμα στήν προσπάθεια ἑνότητος ὅλων τῶν Ἱερέων τῆς Ἐπισκοπῆς. Καί οἱ δυό εἶχαν ἐνταχθεῖ σέ διάφορες σχισματικές ψευτοεκκλησίες. Δηλ. τό ἔγκλημα τοῦ σχίσματος τό εἶχαν συνήθεια, πού προσπαθήσαμε νά τό γιατρέψουμε. Τώρα ξανααρρώστησαν τήν θανάσιμη ἀρρώστια τοῦ ρωσσικοῦ σχίσματος, παρασυρμένοι ἀπό τίς ὐποσχέσεις χρημάτων ἀπό τούς Ρώσους, πού ἀποδείχθηκαν ἔμποροι τῆς πίστεως καί τῶν ψυχῶν.

Ὁ Μακάριος ἦταν ἄρρωστος καί τοῦ συμπαραστάθηκα μέ προσευχή καί χρήματα. Εἶχε διώξει τήν πρεσβυτέρα του καί ἔκανε μάγια. Ὅταν ἀρρώστησε πῆγε σέ νοσοκομεῖο μάγων γιά νά θεραπευθεῖ. Πῆγα τόν βρῆκα, τόν στήριξα, προσευχήθηκα. τοῦ ἔκανα εὐχέλαιο μέ τούς ἄλλους Ἱερεῖς καί σύν Θεῶ θεραπεύθηκε. Τώρα πάλι ἀρρώστησε τήν μεγάλη ἀρρώστια «τῆς πλεονεξίας», πού κατά τόν Ἀπ. Παῦλο εἶναι «εἰδωλολατρεία».

Τόν Πολύκαρπο μετέθεσα σέ μεγαλύτερη ἐνορία καί τόν ἐκτιμοῦσα πολύ. Δέν περίμενα τόση ὑποκρισία. Τοῦ ἀνέθεσα καί τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Εὐφημίας Κασάμουα στήν Γκέϊτα.

Τούς ἔδινα μηνιαῖο μισθό, τούς ἔδωσα μοτοσυκλέτες, τούς ἔντυσα μέ ράσο καί ἄμφια, τούς πῆρα τά παιδιά δωρεάν στό Γυμνάσιο, τούς βοήθησα μέ πολλά χρήματα νά φτιάξουν τά σπίτια τους.

Τούς ἀγαποῦσα καί τούς ἀγαπῶ πολύ καί δέν περίμενα, ὅτι θά τό ἔφευγαν ποτέ, θά πρόδιδαν τήν ἀγάπη καί θά φέροντο μέ ἀχαριστία.

Μέ πόνεσαν καί μέ μάτωσαν πολύ.

***

Σταυρωτές μας! Ἐσεῖς γίνατε ἡ αἰτία νά γίνουν προδότες τῆς Ἐκκλησίας, πού τούς ἔδωσε τήν Ἱερωσύνη καί τούς κάνατε ἀχάριστους ἀπέναντι στούς εὐεργέτες τους.

Σταυρωτές μας! Ἄρρωστοι αὐτοί οἱ ἱερεῖς, τούς ὁδηγήσατε σέ ἀθεράπευτη ἀσθένεια, στό σχῖσμα! Πῶς δίνετε βάση σέ τέτοια ποιότητα ἱερέων;

Πῶς πιστεύετε, ὅτι θά εἶναι ἔμπιστοι σέ σᾶς, ἀφοῦ φάνηκαν ἀχάριστοι στούς εὐεργέτες τους;

Μιλῶντας στούς ἰθαγενεῖς γιά τό θέμα αὐτό τούς εἶπα τό ἐξῆς παράδειγμα:

-Μπορεῖ ἕνας πατέρας νά ἀρπάξει ἔνα παιδί ἀπό ἄλλη οἰκογένεια καί νά τό κάνει δικό του;

-Ὄχι, ἀπάντησαν οἱ ἰθαγενεῖς.

Σταυρωτές μας, αὐτό κάνατε ἐσεῖς!

Ἀρπάξατε ἱερεῖς ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Πῶς δέχεσθε τήν ἱερωσύνη τους, ἀλλά τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, πού τήν ἔδωσε δέν τό ἀναγνωρίζετε;

Τούς ξαναρώτησα:

-Μπορεῖ ἕνα παιδί νά ἐγκαταλείψει τήν οἰκογένεια του καί νά ἀνήκει σέ ἄλλη οἰκογένεια;

-Ὄχι, ἀπήντησαν οἱ ἰθαγενεῖς.

Σταυρωτές μας, ἐσεῖς τούς ὁδηγήσατε τούς ἱερεῖς μας, νά ἐγκαταλείψουν τήν πνευματική τους οἰκογένεια!

***

Ἤλθατε νά μᾶς σταυρώσετε!

Καί εἴμαστε σταυρωμένοι ἀπό σᾶς!

Γιατί ἤλθατε στήν Ἀφρική;

Γιατί ἤλθατε στήν Τανζανία;

Γιατί ἤλθατε στή Μπουκόμπα;

Ποιά σχέση εἴχατε ἐσεῖς ἀπό τήν παγωμένη Ρωσία στήν φλεγόμενη Ἀφρική;

Ἤλθατε νά μᾶς βοηθήσετε στήν Ἱεραποστολή;

Ἤλθατε νά συμπαρασταθεῖτε στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἀπ. Μάρκου, στήν διάδοση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως στούς λαούς τῆς Ἀφρικῆς;

Ἤλθατε νά ὁδηγήσετε ψυχές στή σωτηρία;

Δυστυχῶς τίποτε ἀπ' ὅλα αὐτά!

Πρῶτα φέρεσθε Ρῶσοι καί μετά ὡς ὀρθόδοξοι. Αὐτή εἶναι ἡ πλάνη σας. Αὐτό εἶναι τό ἔγκλημα πού κάνετε στήν Ὀρθοδοξία. Εἰσάγετε τήν αἵρεση τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ.

Πολεμᾶτε ἐδῶ καί 500 τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Πολεμᾶτε τόν Πατριάρχη μας. Πολεμᾶτε τούς φτωχούς ὀρθόδοξους τῆς Ἀφρικῆς. Σκοτώνετε τώρα τούς Οὐκρανούς ὀρθοδόξους,

Μέ τόν ἐθνοφυλετισμό θά βάλετε καί διχασμό τίς φυλές καί θά ὁδηγήσετε στή δυστυχία τούς Ἀφρικανούς ὀρθοδόξους.

***

Ἐδῶ καί 2000 χρόνια, ἀπό τόν Ἀπόστολο Μάρκο μέχρι σήμερα, οἱ ἱερεῖς τῆς Ἀφρικῆς λαμβάνουν τήν Ἱερωσύνη ἀπό τούς Ἐπισκόπους τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Ὁ Φάρος τῆς Ἀλεξάνδρειας συνεχίζει νά φωτίζει ὅλη τήν οἰκουμένη μέ τά δόγματα τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου καί τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, πού ὡς Ἅτλαντες στἠριξαν τήν Ὀρθοδοξία.

Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας συνεχίζει νά διδάσκει τήν Ἁγιοπνευματική ὀρθόδοξη ζωή μέ τό μοναχισμό τοῦ Μ. Ἀντωνίου καί Παχωμίου πού γέννησε.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου συνεχίζει νά ποτίζει τό δένδρο τῆς Ἐκκλησίας μέ τά αἵματα τῶν Μαρτύρων της, Αἰκατερίνης, Προκοπίου, Κύρου καί Ἰωάννου κ.ἄ. καί νά δίνει παράδειγμα μαρτυρίας.

Ἡ Μαύρη Ἤπειρος συνεχίζει νά ποτίζεται ἀπό τό Ἱεραποστολικό ἀγῶνα τῶν Ἀποστόλων Μάρκου, Θωμᾶ, Ναθαναήλ, Σίμωνα καί τῶν Ἱεραποστόλων Φρουμεντίου, Νικοδήμου Σαρίκα, Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου, Χαρίτωνα Πνευματικάκη, Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, Ἀθανασίου Ἀνθίδη, Πενταπόλεως Ἰγνατίου, Κισνάσας Νικηφόρου Μικραγιαννανίτου κ.ἄ.

Ἀφῆστε τούς Ἀφρικανούς νά «χορτάσουν», νά «ξεδιψάσουν» καί νά «ζήσουν»!
Μή τούς ἐμποδίζετε καί μή «χάσετε καί σεῖς τήν ψυχή σας»!
Ὁ Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας

κ. Χρυσόστομος