ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΓΚΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ

2022-10-01

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΓΚΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ

Ὁ νέος Περιφερειάρχης Καγκέρας κ. Ἀλμπερτ Τζόν Τσαραμίρσα προσκάλεσε ὅλους τούς ἐπικεφαλῆς τῆς Μπουκόμπας. Στήν μεγάλη αἴθουσα Συνεδριάσεων συναντήθηκαν ὅλοι οἱ ἀρχηγοί καί ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανῶν καί τῶν Μουσουλμάνων, ἀλλά καί τῶν Φυλῶν τῆς περιοχῆς. Ἀφοῦ ὅλοι χαιρετήθηκαν μεταξύ τους, ἄκουσαν τόν κ. Περιφεριάρχη, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ καλοσώρισε ὅλους πού ἀνταπο κρίθηκαν στό κάλεσμα του, κάλεσε ὅλες τίς διαφορετικές ὁμάδες νά διατηροῦν τήν κοινωνική εἰρήνη, ἀλλά καί τήν ἑνότητα μεταξύ τους. Παρεκάλεσε νά βοηθήσουν στήν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν πληγῶν, ὅπως τῶν δολοφονιῶν καί τῶν αὐτοκτονιῶν, πού ἔχουν αὐξηθεῖ τελευταία. Ζήτησε ἀπό τίς θρησκευτικές κοινότητες, νά συμβάλλουν στήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς μέ ἐπενδύσεις στήν Παιδεία, Ὑγεία, τόν Τουρισμό, τίς Ἀγροτικές καί Κτηνοτροφικές Ἐπιχειρήσεις. Ἰδιαίτερα ζήτησε βοήθεια στήν Νεολαία.

Στή συνέχεια πῆραν τό λόγο θρησκευτικοί ἀρχηγοί καί ἔθεσαν διάφορα θέματα, πού ἀντιμετωπίζουν οἱ κοινότητες τους, ἀλλά καί ἠ κοινωνία τῆς περιοχῆς καί ζήτησαν τήν παρέμβαση τῆς Πολιτείας. Ἀνάμεσα στούς συμμετέχοντες τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκπροσώπη σε ὁ Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσόστομος, τόν ὁποῖο συνάντησε ἰδιαίτερα στό γραφεῖο του ὁ κ. Περιφερειάρχης. Στή συνάντηση ὁ Ἐπίσκοπος, μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου καί παρουσίασε ὅλο τό πνευματικό ἔργο τῆς Ὁρδόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τό σχεδιασμό τῆς Ἐπισκοπῆς στούς τομεῖς τῆς Παιδείας, τῆς Ὑγείας καί τῆς Ἐνέργειας. Τόνισε, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίας,μέ τήν παρουσία καί τήν δράση της θά εἶναι ὠφέλιμη στό λαό καί τό κράτος τῆς Τανζανίας.

Ὁ Περιφερειάρχης ἐξέφρασε τήν χαρά του, γιά τήν συνάντηση μέ τόν Ἐπίσκοπο καί ὅτι θά ἔχει τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Πολιτείας. Ἡ δέ πόρτα του γραφείου του θά εἶναι ἀνοικτή γιά ὅποια ἄλλη συνάντηση.