Θεία Λειτουργία στο Κυριακό της Νέας Σκήτης και τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού αδελφού π. Αλύπιου

2022-03-05

Ο Επίσκοπος Μπουκόμπας Χρυσόστομος Νεοσκητιώτης-Αγιορείτης ολοκληρώνοντας το προσκύνημα του στο Άγιον Όρος, μετέβη στην μετάνοια του την Νέαν Σκήτην.

Σήμερα Σάββατο της Τυρινής, στη μνήμη «πάντων των Οσίων Πατέρων των εν ασκήσει διαλαμψάντων» τέλεσε, μαζί με τους συνσκητιώτες πατέρες, την αναίμακτον Θείαν Λειτουργίαν στο Κυριακό της Σκήτης και το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού αδελφού π. Αλύπιου.