ΘΕΡΑΠΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!!!

2022-07-03

Μέ τήν Θεία Λειτουργία, πού τελέσαμε στό Ναό του Νοσοκομείου, πρός τιμήν των Ἁγίων Ἀναργύρων Ἱατρῶν Κοσμά καί Δαμιανού, παρακαλέσαμε τούς Αγίους για τους ασθενείς, για τους γιατρούς, αλλά και για το νοσοκομείο.

Τό Νοσοκομείο μας εδώ και καιρό υπολειτουργούσε, γι' αυτό και αποφασίσαμε να επέμβουμε δραστικά μέ τήν συνεργασία τοῦ ΚΕΔΑΣ, ιατρών από την Αθήνα.

Έτσι και μετά την Θεία Λειτουργία συγκεντρώσαμε τό προσωπικό καί ανακοινώσαμε τά μέτρα πού λαμβάνουμε γιά τήν καλλίτερη λειτουργία του νοσοκομείου.

Ζητήσαμε τήν προσευχή όλων καί τήν βοήθεια των Αγίων Αναργύρων, νά ευοδωθεί η προσπάθεια γιά τήν επέκταση του νοσοκομείου μέ τήν βοήθεια ομογενών από την Αγγλία.