ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

2023-01-03

Τιμήθηκαν στήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας οἱ δύο πρωτοπόροι τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Τανζανία οἱ μακαριστοί, π. Νικόδημος Σαρίκας (+29/12/1941) καί π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος (+29/12/1972). Ὁ π. Νικόδημος ἔδρασε ἀπό τό 1907 μέχρι τό 1941 κυρίως στήν Κεντρική Τανζανία. Ἔκανε συχνές ἐπισκέψεις καί στήν Δυτική Τανζανία, ὅπου ἔσπειρε τό σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου στίς ψυχές τῶν ἰθαγενῶν. Εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐπέκτασης τῆς Ὀρθοδοξίας σέ Οὐγκάντα, καί Κένυα. Ἦταν ὁ πρῶτος στήν Ἀφρική, ὁ πρῶτος στήν Τανζανία, ὁ πρῶτος στά τελευταία 150 χρό νια. Ἦταν μέχρι πρότινος ἄγνωστος. Ἔγινε γνωστός ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Εἰρηνου πόλεως, πού ἔκανε τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν Λειψάνων του, τά ὁποία τοποθέτη σε στό Ἱερό τοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ντάρ Ἐσ Σαλάμ. Ἀφιέρωσε δέ τό Πνευματικό Κέντρο δίπλα στό Ναό πρός τιμήν τοῦ π. Νικοδήμου Σαρίκα. Ἡ Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης κυκλοφόρησε πρόσφ ατα τό βιβλίο τοῦ Προέδρου της κ. Χαράλαμπου Μεταλλίδη, πού καταγράφει τήν ἱεραπο στολική δράση καί ζωή τοῦ π. Νικοδήμου. Ὁ π. Χρυσόστομος εἶναι ποιό γνωστός καί ξεκίνησε στήν Οὐγκάντα, ἔδρασε κυρίως στήν Κένυα καί στά τελευταία χρόνια ἐργάσθηκε στό Κογκό, ὅπου καί ἐκοιμήθη. Στήν Τανζανία ἦλθε μαζί μέ τόν π. Θεόδωρο Νανκυάμα 1964 καί μετά μερικές φορές. Οἱ παλαιοί ἱερεῖς μνημονεύουν τήν παρουσία του καί τόν θυμοῦνται. Καθῆκον μας νά τιμοῦμε τήν μνήμη τους, νά τούς εὐγνωμονοῦμε γιά τή θυσία, νά παραδειγματιζόμαστε καί νά ζητοῦμε τήν εὐχή τους στή συνέχιση τοῦ ἔργου, πού ἐκεῖνοι ξεκίνησαν.