ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΟΥΑΝΖΑΣ

2022-10-29

ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΟΥΑΝΖΑΣ

Περπατώντας στούς χώρους τῆς ὑπό ἀνέγερσιν Θεολογικῆς Σχολῆς στην περιοχή Λουτσελέλε τῆς Μουάνζας μέσα στά βράχια πού εἶναι θεμελιωμένη ἡ Σχολή ἤμουν ἐν ἀπορίᾳ, πῶς θά γίνει ὅλο αὐτό τό ἐγχείρημα.

Καί βλέπω μέσα στά βράχια καί στίς πέτρες ἕνα ὡραιότατο, παράξενο λουλούδι.

Ρωτῶ: -Πῶς τό λένε ρέ παιδιά;

Κανείς δέν ξέρει τό ὄνομα του.

Τότε εἶπα:

-Γιά νά φυτρώσει ὁ Κύριος ἕνα τέτοιο ὄμορφο λουλοῦδι μέσα στά βράχια, ἔτσι θά φυτρώσει μέ τήν εὐλογία Του καί ἡ Θεολογική Σχολή αὐτή!

Ἡ Μουάνζα δεύτερη μεγάλη πόλη τῆς Τανζανίας ἔχει πολλές ἀνάγκες, ἀλλά καί πολλές δυνατότητες.

***

Οἱ ἀνάγκες

Οἱ ἄμεση ἀνάγκη εἶναι ἡ τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν χριστιανῶν πού εἶχαν ἀφεθεῖ ἐγκαταλελειμένοι καί ἀποίμαντοι.

Ἐπιστροφή ὅσων χριστιανῶν ἔφυγαν σέ ἄλλες ψευτο-ἐκκλησίες.

Διορισμός ἱερέων πού θά ποιμάνουν τά "διασκορπισμένα" καί θά τονώσουν τά "ἐξουθενημένα". Μέσα στήν πόλη ὑπάρχουν πολλοί χριστιανοί ἐγκατεστημένοι κυρίως ἀπό Καγκέρα, πού δέν συμμετέχουν στίς λειτουργίες πού γίνονται στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἀξιοποίηση τῆς ὑπάρχουσας δύναμης τῶν χριστιανῶν καί τῶν ὑποδομῶν.

Ἔναρξη τῆς συστηματικῆς Ἱεραποστολῆς μέσα στήν τεράστια πόλη. Ὅταν ἡ Ὀρθοδοξία θά εἶναι ὀργανωμένη, τότε οἱ δυνατότητες πού ἀνοίγονται εἶναι τεράστιες.

***

Δυνατότητες

Δεύτερη Ἐνορία

Λειτουργία στόν ὐπάρχοντα χῶρο τῆς Γκάνας δεύτερη Ἐνορία καί ἄσκηση τῆς Ἱεραποστολῆς στούς γύρω πληθυσμού μέ τόν διορισμό ἄξιου ἱερέως. Ἤδη ὀνομάσαμε Ἅγιο Σάββα τήν ἀνώνυμη ὑπάρχουσα δομή.

Κτίσιμο Ναοῦ

Στό ὑπάρχον οἰκόπεδο τοῦ Κiseke κτίσιμο ναοῦ καί λειτουργία Ἐνορίας καί Ἱεραποστολῆς.

Οἰκοτροφεῖο-καταστήματα

Στό χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου μποροῦν νά κτισθοῦν στήν κάτω πλευρά πρός τό δρόμο κάτω μαγαζιά, πού θά νοικιάζονται καί πάνω μιά σειρά ἀπό δωμάτια γιά τήν φιλοξενία τῶν μαθητῶν καί τῶν σπουδαστῶν.

Λύκειο

Κτίσιμο διετοῦς Λυκείου στόν χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου, γιά τήν δυνατότητα σπουδῶν στό Λύκειο ἀπό τούς νέους τῆς Ἐπικσοπῆς, πού στεροῦνται τέτοιας ἀνώτερης μόρφωσης.

Κολλέγιο

Δημιουργία καί λειτουργία διετοῦς-τριετοῦς Κολλεγίου στό ὑπάρχον κτίριο "παλάτι" τοῦ Ἐπισκοπείου. Διδασκαλία Ἑλληνικῶν, Ἀγγλικῶν, Γαλλικῶν, Σουαχίλι, Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας. Οἱ σπουδές καί τό πτυχίο πού θά δίνεται νά εἶναι ἀνεγνωρισμένο ἀπό τό Κράτος.

Μέ τή λειτουργία τοῦ Κολλεγίου θά ἐκπαιδευθοῦν νέοι γιά σπουδές σέ ἑλληνόφωνες, ἀγγλόφωνες, γαλλόφωνες Σχολές τῆς Ἀφρικῆς καί τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Θά διδαχθεῖ συστηματικά ἡ Βυζαντινή Ἁγιογραφία καί ἡ Μουσική γιά νά ἔχει μέλλον νά διαδοθεῖ στή χώρα τῆς Τανζανίας.

Θεολογική Σχολή

Ὅταν τόν περαμένο Μάϊο βρεθήκαμε στήν Ἀρούσα μέ τόν Πατριάρχη, ἐπανειλημμένα μοῦ εἶπε:

-Θά φτιάξεις καί θά λειτουργήσεις ἀγγλόφωνη Θεολογική Σχολή στή Μουάνζα καί θά ἔλθω στήν Μουάνζα νά τήν ἐγκαινιάσω.

Ἡ ἐντολή ἀπό τόν Πατριάρχη ὑπάρχει, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη ὑπάρχει γιά δημιουργία ἀγγλόφωνης Θεολογικῆς Σχολῆς γιά τήν Ἀνατολική Ἀφρική, ἀλλά καί γιά ὅλη τήν ἀγγλόφωνη Ἀφρική.

Τό κτίριο πού ὑπάρχει θέλει ὁλοκλήρωση. Ἔχουν πέσει τά μπετά, κτίσθηκαν τά τοῦβλα, μπῆκαν καί σιδεριές στά παράθυρα καί ἀπομένουν οἱ σοβάδες, τά κουφώματα, ἠλεκτρολογικές-ὐδραυλικές ἐργασίες, ἡ σκεπή, διαμόρφωση τοῦ γύρω χώρου καί ἡ Σχολή εἶναι ἕτοιμη.

Τήν Σχολή τήν ἀφιέρωσα στόν Ἅγιο Νεκτάριο, γιατί πιστεύω, ὅτι ἡ χάρη του θά βοηθήσει νά γίνει ἕνα τετοιο κέντρο Ὀρθοδοξίας γιά τήν Τανζανία καί γιά ὁλόκληρη τήν Ἀφρική.

Κέντρο Ἱεραποστολῆς γιά τήν Δυτική Τανζανία

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τήν κατάλληλη ὀργάνωση καί τήν κατάλληλη στελέχωση θά μπορέσει νά γίνει πραγματικότητα τό σχέδιο τοῦ Πατριάρχου, πού ὀνόμασε τήν Ἐπισκοπή μας «καί Δυτικῆς Τανζανίας».

Ἔτσι θά μπορέσει νά διαδοθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία μας καί στίς περιφέρειες Μάρα, Συνιάγκα, Ταμπόρα καί Κιγκόμα.

Ὅταν θά εἶναι ὀργανωμένη ἡ βάση τῆς ἱεραποστολῆς, ἔχουμε στελέχη καί οἰκονομική στήριξη, τότε θά μπορέσουμε νά ξεκινήσουμε τήν ἐπέκταση τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί στίς ἄλλες Περιφέρειες τῆς Δυτικῆς Τανζανίας.

***

Τό λουλοῦδι τῆς Μουάνζας πού φύτρωσε μέσα στά βράχια, μοῦ ἐπιτρέπει νά στοχάζομαι προσευχητικά.

Μοῦ ἐπιτρέπει μέ πίστη νά ἐλπίζω γιά ὅλα αὐτά, μέσα στά βράχια τῆς δειλῆς ὁλιγόπιστης λογικῆς καί τῆς παράφορης φτώχειας!