Το οικόπεδο που ζητά δωρητή και Άγιο για να κτισθεί ο Ιερός Ναός!!!

2022-07-13

Τι χαρά έκαναν οι λίγοι χριστιανοί στο Buhabo όταν είδαν τον Επίσκοπό τους να πηγαίνει το Σάββατο στις 9 Ιουλίου τ.έ.!

Τι ευλογημένη υποδοχή ήταν αυτή!

Έτρεξε όλη η γειτονιά του κ. Βαρνάβα, στην αυλή του οποίου έγινε αγιασμός, από τον Επίσκοπό μας κ. Χρυσόστομο!

Τους κάλεσε όλους ο Επίσκοπός μας να γίνουν παιδιά του Θεού, να μπουν στην οικογένεια της Εκκλησίας, να γίνουν αδέλφια έχοντας το ίδιο αίμα και ίδιο Πνεύμα. Ήρθαν και οι ήδη 28 βαπτισμένοι χριστιανοί και πλήθος παρατηρητών από τα γύρω σπίτια.

Ο Κατηχητής κ. Ευσέβιος άξιος συνεργάτης συνεχίζει στο Buhabo την Ιεραποστολή του πατρός Ελευθερίου.

Μια φωνή από όλους ήταν «Κάντε μας ναό να προσευχόμαστε».

-Κάντε μας ναό.

Τόπο για να προσευχόμαστε και τότε θα πληθύνουμε.

Απάντησαν οι φτωχοί χριστιανοί.

Ο Επίσκοπος δεν τους υποσχέθηκε τίποτε.

Πήγε και είδε ένα οικόπεδο τεσσάρων (4) στρεμμάτων που το δίνουν 8000 € και βρίσκεται πάνω στο δρόμο σε κεντρική θέση.

Είμαστε στα παζάρια να μειωθεί η τιμή η να αγοράσουμε μόνο το 1 στρέμμα.

Η Ιεραποστολή προχωρά. Ο Θεός θα δείξει.