ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ!

2022-12-12

Σήμερα ἀξιωθήκαμε καί τελέσαμε τόν ἁγιασμό στό νεοαποκτηθέν οἰκόπεδο, ὅπου θά κτισθεῖ ὁ νέος Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στό Ὁμου κιστούτσου. Εὐγενῆ χορηγία τοῦ Ἰεροῦ Να οῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν, τοῦ ὁμωνύ μου προαστίου καί φροντίδα τοῦ προϊστα μένου αὐτῆς Ἀρχιμ. Διονυσίου Κατερίνα καί τοῦ Ἐκ κλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Μᾶς ὑποδέχθηκαν μέ κλαδιά στά χέρια οἱ ὀρ θόδοξοι ἰθαγενεῖς καί μᾶς ὁδήγησαν στό οἰ κόπεδο. Δόξα στό Κύριο καί εὐχαριστίες στήν Ἁγία Παρασκευή γιά τό θαῦμα της! Τώρα τῆς ζητᾶμε νά μᾶς βοηθήσει στό κτίσι μο τοῦ Ναοῦ της.