Τό ζητούμενο ἀπό τόν Κύριο εἶναι νά ἀνακαλύψουμε τά χαρίσματα, πού ἔδωσε μέ τήν γέννηση μας...

2023-08-21