ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ: Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

2022-12-12

Βασικός παράγων τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραπο στολῆς εἶναι ἡ δημιουργία τοπικοῦ κλήρου. Ὅσο καλλίτερα καταρτισμένος εἶναι ὁ κλῆρος, τόσο ἀποτελεσματικότερη καί ἡ ἱεραποστολή. Αὐτό τό βλέπουμε καί στήν Ἱεραποστολή τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς. Οἱ ἰθαγενεῖς κληρικοί γνωρίζουν τή γλῶσσα, τήν νοοτροπία καί κυρίως βρίσκονται κοντά στό λαό στίς ἀπέραντες ἐπαρχίες τῆς Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας. Ἀφοῦ δέ ὀργανωθοῦν καλά καί στερεωθοῦν στήν Ὀρθοδοξία ἀναλαμβάνουν καί ίθαγενεῖς Ἐπίσκοποι. Τό διήμερο 10-11/12 πλούσια ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου κατῆλθε σέ δύο κληρικούς, τόν Σίλβεστρο καί τόν Ματθία. Παλαιοί Κατηχητές καί οἱ δυό μέ ἱεραποστολική δράση καλοῦνται νά ποιμάνουν παλαιές Ἐνορίες μέ πολύ ὀρθόδοξο λαό, καί πολλούς ἄλλους ἀλλοδόξους, πού περιμένουν νά εἰσέλθουν στήν οἰκογένεια τῆς Ὀρθοδοξίας...