*ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΙΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ*

2023-11-20
Πολλἐς εὐχαριστίες καί εὐγνωμοσύνη στούς ἀδελφούς ἀπό τήν Ἑλλάδα, γιά τήν προσφορά Ἁγίων Γραφῶν στά Σουαχίλι στούς Ὀρθοδόξους Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας. Ἕνας ἀπό τούς βασικούς στόχους τῆς Ἱεραποστολῆς εἶναι ἡ διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ διάδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

          Δέκα εὐρώ γιά μιά Ἁγία Γραφή.                 Μέ τήν ἔκκληση αὐτή πού κάναμε πρίν ἕνα μῆνα εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά συγκεντρωθοῦν 1100 Εὐρώ καί νά ἀγορασθοῦν 100 Ἅγιες Γραφές. Οἱ πρῶτες μάλιστα διανεμήθηκαν στούς σπουδαστές τοῦ Ὁρθοδόξου Κολλεγίου Μουάνζας "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" καί θά δοθοῦν καί στούς Ἱεροσπουδαστές καί στούς Κατηχητές. Μέχρι στιγμῆς δέν ὐπάρχει ὁρθόδοξη μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς στά Σουχίλι καί γι'αὐτό χρησιμοποιοῦμε τήν μετάφραση τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας.

 Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀγαποῦν πολύ τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ἀναζητοῦν. Δυστυχῶς εἶναι σπάνια πολυτέλεια. Ὑπάρχει μόνο μιά Ἁγία Γραφή στήν Ἐνορία. Ὁπότε ἡ ἀπόκτηση Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ὄνειρο

! Ἡ προσπάθεια θά συνεχισθεῖ. Νά ἀποκτήσει κάθε ὀρθόδοξη οἰκογένεια καί μιά Ἁγία Γραφή. 

*Διότι οἱ αἰρέσεις καί ἡ πλάνες σκορπίζουν, ὅπου οἱ Ὁρθόδοξοι μελετοῦν Γραφή.* 

 "_Ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν εἶναι βάραθρο μέγα", φωνάζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος_ ".               *Ἄγνοια τῆς Γραφῆς εἶναι ἄγνοια τοῦ Χριστοῦ. Ἄγνοια τῆς Γραφῆς εἶναι ἄγνοια τῆς Ἐκκλησίας. Ἄγνοια τῆς Γραφῆς τελικά εἶναι ἄγνοια τῆς Ὀρθοδοξίας.*