ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΑΜΟΥΑ!!!

2022-04-22

    Μέ τή Χάρη τοῦ τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας ξεκίνησε τό Ἱεραποστολικό - Κατασκηνωτικό Κέντρο στήν Κασάμουα τῆς Γκέϊτας. Εὐχαριστοῦμε τήν Ἁγία, πού ἐνέπνευσε τούς δωρητές. Τό ἔργο γιά νά ὁλοκληρωθεῖ χρειάζονται 70.000 Εύρώ. Τώρα ἔχουμε τά 30.000. Ἐλπίζουμε, ὅτι ἡ Ἁγία, πού θά ἐπιστατεῖ τοῦ ἔργου, θά συμπληρώσει τά "ἐλλείποντα".

        Ἐλπίζουμε, σύ Θεῶ, νά ἔχουν γίνει οἱ ἀπαραίτητες ἐγκαταστάσεις γιά τήν λειτουργία του. Ὡς γνωστόν στή Κασάμουα ἔγιναν πρίν 60 χρό νια (1962) οἱ πρῶτες βαπτίσεις καί ξεκίνησε ἡ Ὀρθοδοξία στήν Τανζανία. 

       Ἡ ἀνάγκη γιά συστηματικό Ἱεραποστολικό ἔργο εἶναι ἐπείγουσα, καθώς στήν περιοχή τῆς Γκέϊτας ἐκδηλώθηκε ἡ ἐπίθεση τῶν "ψευδαδέλφων" σχισματικῶν Ρώσων καί μᾶς παίρνουν ἱερεῖς, ναούς καί χριστιανούς.