ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Tό Νοσοκομεῖο μας "ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ" νοσεῖ βαριά. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀφ' ἑνός ψάχνουμε γιά θεραπεία, ἀλλά πρωτίστως τό ἀφήνουμε στόν Ἱατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, ἀλλά καί τῶν... Νοσοκομείων!

Αὐτό εὐχήθηκε ὁ Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας Χρυσόστομος στόν νέο κληρικό Ἀθανάσιο Μπάλα κατά τήν χειροτονία τοῦ σήμερα 30/10 στό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Buseresere τῆς Ἐπαρχίας Γκέϊτας. Ὁ π. Ἀθανάσιος τελείωσε τήν Ἱερατική Σχολή τοῦ Κασίκιζι τό 2008. Καί ὐπομονετικά περίμενε 14 χρόνια γιά τήν χειροτονία του. Τό Σάββατο 29/10 χειροτονήθηκε διάκονος, στό Ναό...

Μεγάλη ἦταν ἡ ἱκανοποίηση μας κατά τήν ἐπίσκεψη στήν Ἁγία Εὐφημία στήν Κασάμουα. Τά κτίρια τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου σιγά-σιγά ὁλοκληρώνονται. Τελείωσαν οἱ τουαλέτες καί τώρα σκεπάζεται τό κτίριο τοῦ ξενῶνα. Χρειάζονται περίπου 5.000 Εὐρώ γιά νά ὁλοκληρωθεῖ. Ἐλπίζουμε στήν εὐλογία τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καί στήν βοήθεια τῶν χριστιανῶν μας γιά τήν...

Ἔκπληξη μέ περίμενε καθώς μπήκαμε στό Φέρυ-Μπωτ ΟΡΙΟΝ γιά νά πᾶμε ἀπό Μουάνζα γιά τήν Γκεϊτα. Τό καράβι αὐτο εἶναι ἑνός Ἕλληνα. Ἔχει πεθάνει καί τά τρία παιδιά του ἔχουν τά καράβια, πού κάνουν τό δρομολόγιο πρός καί ἀπό Μουάνζα. Πῆγα στό καπετάνιο τοῦ ἔδωσα γνωριμία καί μοῦ βεβαίωσε τήν πληροφορία τῆς ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας.

Περπατώντας στούς χώρους τῆς ὑπό ἀνέγερσιν Θεολογικῆς Σχολῆς στην περιοχή Λουτσελέλε τῆς Μουάνζας μέσα στά βράχια πού εἶναι θεμελιωμένη ἡ Σχολή ἤμουν ἐν ἀπορίᾳ, πῶς θά γίνει ὅλο αὐτό τό ἐγχείρημα.

Ἡ Μουάνζα εἶναι ἡ δεύτερη πόλη τῆς Τανζανίας μέ 5.000.000 πληθυσμό. Ἐδῶ τό 2007 τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ἀνύψωσε τήν μέχρι τότε Ἐπισκοπή Μπουκόμπας σέ Μητρόπολη Μουάνζας, μέ πρῶτο Μητροπολίτη τόν Ἱερώνυμο. Τό προηγούμενο διάστημα καί μετά ἔγινε ἱεραποστολική προσπάθεια καί διαδόθηκε ἡ Ὀρθοδοξία σέ κωμοπόλεις τῆς περιοχῆς. Κτίσθηκαν καί ναοί μέ...

"ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΥΣ" Αὐτό τόνισαν στήν τελευταία Σύναξη τους οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας, ὅπου συζήτησαν διεξοδικά τό πρόβλημα τοῦ Ρωσικοῦ Σχίσμα τος στήν Ἐπισκοπή μας. Ἐπιστέγασμα τῆς Ἱερατική Σύναξης τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας ἦταν ἡ Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε τήν...

Ο π. Λουκάς ευλογεί για πρώτη φορά, στα 60 χρόνια Ορθοδοξίας στην Τανζανία, αρτοκλασία και κόλλυβα προς τιμήν του Απ. Λουκά. Τα ετοίμασαν οι Ιεροσπουδαστές της Ιερατικής Σχολής, που τους έμαθε η Αδ. Παρασκευή.